Απόσπασμα από τη νέα μου stand up comedy παράσταση, "lower με C" όπως κινηματογραφήθηκε στα Ιωάννινα το 2018.

{

GETCONNECTED


}