Απόσπαζμα απο τον μονόλογο stand up comedy "Στα Βούτυρα", όπως παρουσιάστηκε στα πλαίσια της παράστασης stand up for Unicef στο ίδρυμα Μισέλ Κακογιάννης, το 2014.

οικονομική κρίση

{

GETCONNECTED


}